Vi ombesörjer även framtagning av prototyper med moderna tekniker som SLS, SLA och silikonformar.