• Vad gör vi?

Verktyg

Polymed har ett nära samarbete med verktygsmakare som tar fram verktyg utifrån projektets egna förutsättningar. Vi använder oss av skickliga lokala verktygs-leverantörer där vi får största möjliga service.
Vi ombesörjer även framtagning av prototyper med moderna tekniker.

Har du frågor angående verktyg till Ditt renrums-projekt kontakta
vår Säljare: Emil Granstrand på tel: 0370-37 50 05 alt: emil.granstrand@liljasplast.se