Hållbarhet

Liljas Plast Group tar ansvar för vår allas gemensamma framtid genom att sätta hållbarhet i fokus. Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats som är lönsam och robust över tid, det är hållbarhet för oss.

FN:s Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 är en handlingsplan för att leda världen mot ett mer hållbart och rättvist samhälle. Den innefattar 17 globala mål som berör ämnen som hälsa, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och biologisk mångfald. Liljas Plast Group har valt att fokusera på mål nummer 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion. Liljas Plast Group har formulerat 4 mål med tillhörande handlingsplaner vars resultat presenteras i vår hållbarhetsrapport.

Ladda ned vår senaste Hållbarhetsrapport