Liljas Plast Group satsar på hållbarhet

Under året har vi prioriterat 3 globala mål utefter vad våra intressenter tycker att vi ska arbeta mot samt vilka områden som är väsentliga för vår verksamhet.

Läs mer här

Polymed + Plast = Fokus på renhet

Polymed Hygienic formsprutar och monterar tekniska plaster i renrum klass 8.

Läs mer om oss

Vision

Polymeds vision är att vara i teknikens framkant. Vi ska vara en av Sveriges ledande aktörer när det gäller formsprutning av tekniskt formgods i renrum.

Kvalitet

Snabbast möjliga ledtider med tuffa krav på precision och kvalitet är en grundförutsättning och vår tillverkning sker enligt nollfelsprincipen.