• Vad gör vi?

Utveckling

Vi har arbetat med renrums-produktion i över trettio år. Vår kunskap om renrumsteknik är stor och vi har en gedigen erfarenhet kring tekniskt avancerade material. Dagliga kontakt med expertisen hos materialproducenter och verktygsmakare vägleder er till bästa utfall av just din produkt.

Vår tillverkning vänder sig i dagsläget främst till läkemedelsindustrin och elektroniksidan, men vänder sig också till kunder där man har krav på noggrannhet, renhet och sekretess.