• Vad gör vi?

Renrumsproduktion

Vårt renrum är toppmodernt. Där produceras tekniskt rena plastkomponenter i formsprutor i storlek upp till 40 tons låskraft. Här sker även slutmontering och förpackning.
De flesta av våra uppdragsgivare finns i medicin- och elektronikindustrin.

Renrummet håller ISO klass 8, (tidigare klass 100 000).
Polymed Hygienic AB är beläget i Liljas Plast fastighet i Hillerstorp.