Utveckling

Vi har arbetat med renrumstillverkning i tjugo år. Vår kunskap om tekniskt avancerade material är stor, och vi har dagliga kontakter med expertisen hos materialproducenter och verktygsmakare.

Vi kan ordna föreläsningar och informella träffar hos olika leverantörer. Vi kan också föreslå alternativa material och lösningar.

Vår tillverkning vänder sig i dagsläget främst till läkemedelsindustrin och elektroniksidan, men vänder sig också till kunder där man har krav pånoggrannhet, renhet och sekretess.