Utveckling

Vi har arbetat med renrumstillverkning i tjugo år. Vår kunskap om tekniskt avancerade material är stor, och vi har dagliga kontakter med expertisen hos materialproducenter och verktygsmakare.

liljas-plast-2015_30

Vi kan ordna föreläsningar och informella träffar hos olika leverantörer. Vi kan också föreslå alternativa material och lösningar.

Vår tillverkning vänder sig i dagsläget främst till läkemedelsindustrin och elektroniksidan, men vänder sig också till kunder där man har krav pånoggrannhet, renhet och sekretess.