Kvalitet/Miljö

Snabbast möjliga ledtider med tuffa krav på precision och kvalitet är en grundförutsättning och vår tillverkning sker enligt nollfelsprincipen.

Detta ställer mycket höga krav på rutiner och personalens kunskaper.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Polymed – ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 (pdf)